Vì Khát Vọng Việt

Là hành trình của những tấm lòng khao khát về sự đóng góp của triệu triệu con Rồng cháu Tiên cho một khát vọng Việt – khát vọng về một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng, định danh mình trên bản đồ thế giới, với sự góp sức của thế hệ thanh niên và sự chung tay của toàn xã hội.

Các điều khoản đóng góp

  • ĐỒNG HÀNH CÙNG TRUNG NGUYÊN

  • Bạn có muốn chung tay hành động vì thế hệ tương lai Việt Nam?

X

Điều khoản đóng góp

Quỹ Sáng tạo vì khát vọng Việt là Quỹ được sử dụng để xây dựng thế hệ doanh nhân mới của
Việt Nam, góp phần tạo nên sự thịnh vượng của mỗi cá nhân, gia đình và cho cả đất nước Việt
nam

Thông tin cập nhật cho Quỹ cũng như việc sử dụng ngân sách của Quỹ cho các hoạt động sẽ được minh bạch hóa trên website

Cách thức đóng góp: hãy để lại thông tin của bạn theo theo mẫu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc và gửi đến bạn những thông tin mới nhất của chương trình.

Mọi quan tâm và chia sẻ của bạn đều có ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh để cùng chúng tôi xây dựng
thế hệ thanh niên mới với đầy áp hoài bão và chí lớn cùng tinh thần “Người khác làm được thì ta làm được. Nước khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn.”